ויזות ולימודים בצ'כיה

עיקר עבודתו של דוד הרון הוא סיוע לישראלים המבקשים דרכון צ'כי או סלובקי. אולם במהלך השנים שבהן הוא עוסק בתחום זה, צבר משרדו של דוד הרון גם ידע וניסיון בכל מה שקשור למבקשי אשרות כניסה לצ'כיה ובראשם מספר הולך וגדל של סטודנטים שהתקבלו ללימודים גבוהים בצ'כיה. דוד הרון וצוותו הינם לעזר לסטודנטים אלה במתן מידע ובתרגום רשמי של המסמכים הדרושים.

מה הם המסמכים שהסטודנטים צריכים להכין לקראת לימודיהם בצ'כיה?

א)    מסמכים המוגשים בשגרירות במסגרת בקשה לוויזה:

  • תעודת יושר ממשטרת ישראל שמתאריך הנפקתה לא עברו יותר משלושה חודשים. תעודה זו חייבת להיות מתורגמת לצ'כית על-ידי מתרגם רשמי.

  • אישור מהבנק המעיד על כך שברשותו של הסטודנט אמצעים מספיקים למשך שנה (הדרישות משתנות משנה לשנה אך נעות בסביבות 20,000 ₪). אישור זה יכול להיות באנגלית, כך שאם הבנק יכול להנפיקו באנגלית, אין צורך בתרגום.

  • אישור על הקבלה ללימודים. אישור זה מונפק על-ידי המוסד הלימודי שאליו הסטודנט התקבל, כך שהוא בצ'כית ולא צריך לתרגמו.

  • אישור על הסדרת מגורים, בדרך כלל אישור מהמעונות או חוזה שכירות. גם מסמכים אלה הינם במקור בצ'כית, כך שאין צורך לתרגמם.

  • לאחר אישור הוויזה יש להמציא גם אישור על הסדרת ביטוח רפואי. את הביטוח יש לרכוש אצל חברת ביטוח שמוכרת בצ'כיה; לפיכך גם האישור על הביטוח כתוב בצ'כית ואין צורך לתרגמו.

ב)    מסמכים שנדרשים על ידי מוסדות לימודיים בצ'כיה:

  • תעודת בגרות. תעודה זו חייבת להיות מתורגמת לצ'כית על-ידי מתרגם רשמי.

  • חלק מהמוסדות מבקשים גם אישור על הלימודים בתיכון (אישור זה יכלול פירוט מקצועות שהסטודנט למד בתיכון ומספר שעות הלימוד בכל מקצוע).