אזרחות צ'כית

דיני האזרחות בצ'כוסלובקיה לשעבר ובצ'כיה של ימינו, על שינוייהם השונים, קבעו וקובעים דרכים שונות ומגוונות בהן אדם נהיה או יכול להיות לאזרח צ'כוסלובקי או צ'כי. להלן נציין שתיים מהן שרלוונטיות לגבי רוב מבקשי הדרכון הצ'כי החיים כיום בישראל.

על אזרחות צ'כוסלובקית וצ'כית מכוח הלידה

הדרך השכיחה ביותר להיות לאזרח צ'כי היא להיוולד להורה בעל אזרחות או הורים בעלי אזרחות, תלוי בתקופה. דרך זו היא גם הרלוונטית ביותר למבקשי הדרכון הצ'כי החיים כיום בארץ. מבלי לעמוד על פרטים וללא דיון במקרים מיוחדים שלגביהם המידע שלהלן איננו נכון, הקריטריונים הבסיסיים להיותו האוטומטית של אדם לאזרח צ'כוסלובקי או צ'כי מכוח הלידה היו/הינם אלה:

 

אנשים שנולדו עד ה-30.9.1949

  • אדם שנולד לזוג נשוי היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם אביו היה אזרח צ'כוסלובקי ביום לידתו, וזאת ללא קשר למקום לידתו.

  • אדם שנולד מחוץ למסגרת הנישואין היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם אמו הייתה אזרחית צ'כוסלובקית ביום לידתו, וזאת ללא קשר למקום לידתו.

 

אנשים שנולדו בתקופה שבין 1.10.1949–7.5.1969

  • אדם שנולד בצ'כוסלובקיה היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם לפחות אחד מהוריו היה אזרח צ'כוסלובקי ביום לידתו.

  • אדם שנולד מחוץ לצ'כוסלובקיה (למשל בישראל) היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם שני הוריו היו אזרחים צ'כוסלובקיים ביום לידתו.

הערה חשובה:

עד ה-23.6.1947 נשים היו אוטומטית לאזרחיות צ'כוסלובקיות מכוח נישואיהן לאזרח צ'כוסלובקי. לפיכך האנשים שנולדו בישראל בין 1.10.1949 – 7.5.1969 לאב ממוצא צ'כי או סלובקי ולאם ממוצא אחר היו בדרך כלל לאזרחים צ'כוסלובקיים, ובלבד שהוריהם התחתנו עד ה-23.6.1947.

 

אנשים שנולדו החל ב-8.5.1969

  • אדם נהיה אזרח צ'כי מכוח לידתו אם לפחות אחד מהוריו היה אזרח צ'כי ביום לידתו, וזאת ללא קשר למקום לידתו.

על צאצאים של אזרחים צ'כוסלובקיים הזכאים לאזרחות צ'כית

בעוד שאזרחות מכוח הלידה נרכשת אוטומטית, כך שאותו אזרח לעיתים כלל אינו מודע לאזרחותו, הדרך השנייה להיות לאזרח צ'כי הינה דרך מודעת, כי היא מבוססת על הבעת רצון באזרחות. מיהם האנשים שהחוק הצ'כי מקנה להם את זכות להפוך לאזרחים בדרך זו?

 

עם הקמת מדינת צ'כוסלובקיה ב-28.10.1918 נוצרה אזרחות צ'כוסלובקית. ב-1.1.1969 צ'כוסלובקיה הפכה לפדרציה של הרפובליקה הצ'כית והרפובליקה הסלובקית. כתוצאה ממהלך חוקתי זה אזרחים צ'כוסלובקיים נעשו - בנוסף להיותם אזרחים צ'כוסלובקיים – גם אזרחים צ'כיים או סלובקיים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק; אולם מספר קטן יחסית של אזרחים צ'כוסלובקיים "נפלו בין הכיסאות" והוסיפו להחזיק באזרחות צ'כוסלובקית מבלי להיות במקביל אזרחים של אחת הרפובליקות. ב-1.1.1993 צ'כוסלובקיה התפרקה לשתי מדינות עצמאיות – הרפובליקה הצ'כית והרפובליקה הסלובקית; החל באותו יום האזרחות הצ'כוסלובקית חדלה להתקיים והאנשים היו לאזרחים צ'כיים או סלובקיים בלבד.

 

האנשים שהחוק הצ'כי מקנה להם את הזכות לבוא ולהפוך לאזרחים צ'כים על-ידי מסירת תצהיר שבו הם יבטאו את רצונם לכך הם אותם אנשים שבתחילת שנת 1969 נפלו בין הכיסאות, וצאצאיהם של אנשים אלה.

מיהם אותם אנשים שבשנת 1969 נפלו בין הכיסאות?

מדובר באנשים שלא נולדו בצ'כוסלובקיה, שעד ה-1.1.1969 לא היו להם מעולם מגורי קבע בצ'כוסלובקיה, ושלשני הוריהם לא היו מגורי קבע אחרונים (לפני עזיבתם את צ'כוסלובקיה) בשטחה של הרפובליקה הצ'כית או הרפובליקה הסלובקית.

 

דוגמה: סבי עלה ארצה מצ'כוסלובקיה אחרי מלחמת העולם השנייה. בפברואר 1947 הוא התחתן עם סבתא, ילידת הארץ; בכך סבתא הפכה לאזרחית צ'כוסלובקית. אמי נולדה בשנת 1952 בתל אביב; היות ששני הוריה היו בעת לידתה אזרחים צ'כוסלובקיים, הייתה גם היא לאזרחית צ'כוסלובקית. בשנת 1969 היא לא הפכה לא לאזרחית צ'כית ולא לאזרחית סלובקית, אך יש לה זכות להפוך לאזרחית צ'כית אם היא תבקש זאת. אני נולדתי בשנת 1975 ובתור צאצא של אמי גם לי יש זכות להפוך לאזרח צ'כי אם ארצה בכך.