אזרחות סלובקית

דיני האזרחות בצ'כוסלובקיה לשעבר ובסלובקיה של ימינו, על שינוייהם השונים, קבעו וקובעים דרכים שונות ומגוונות בהן אדם נהיה או יכול להיות לאזרח צ'כוסלובקי או סלובקי. להלן נציין דרך אחת שרלוונטית לגבי רוב מבקשי הדרכון הסלובקי החיים כיום בישראל.

על אזרחות צ'כוסלובקית וסלובקית מכוח הלידה

הדרך השכיחה ביותר להיות לאזרח סלובקי היא להיוולד להורה בעל אזרחות או הורים בעלי אזרחות, תלוי בתקופה. דרך זו היא גם הרלוונטית ביותר למבקשי הדרכון הסלובקי החיים כיום בארץ. מבלי לעמוד על פרטים וללא דיון במקרים מיוחדים שלגביהם המידע שלהלן איננו נכון, הקריטריונים הבסיסיים להיותו האוטומטית של אדם לאזרח צ'כוסלובקי או סלובקי מכוח הלידה היו/הינם אלה:

 

אנשים שנולדו עד ה-30.9.1949

  • אדם שנולד לזוג נשוי היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם אביו היה אזרח צ'כוסלובקי ביום לידתו, וזאת ללא קשר למקום לידתו.

  • אדם שנולד מחוץ למסגרת הנישואין היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם אמו הייתה אזרחית צ'כוסלובקית ביום לידתו, וזאת ללא קשר למקום לידתו.

 

אנשים שנולדו בתקופה שבין 1.10.1949–7.5.1969

  • אדם שנולד בצ'כוסלובקיה היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם לפחות אחד מהוריו היה אזרח צ'כוסלובקי ביום לידתו.

  • אדם שנולד מחוץ לצ'כוסלובקיה (למשל בישראל) היה לאזרח צ'כוסלובקי מכוח לידתו אם שני הוריו היו אזרחים צ'כוסלובקיים ביום לידתו.

הערה חשובה:

עד ה-23.6.1947 נשים היו אוטומטית לאזרחיות צ'כוסלובקיות מכוח נישואיהן לאזרח צ'כוסלובקי. לפיכך האנשים שנולדו בישראל בין 1.10.1949 – 7.5.1969 לאב ממוצא צ'כי או סלובקי ולאם ממוצא אחר היו בדרך כלל לאזרחים צ'כוסלובקיים, ובלבד שהוריהם התחתנו עד ה-23.6.1947.

 

אנשים שנולדו החל ב-8.5.1969

  • אדם נהיה אזרח סלובקי מכוח לידתו אם לפחות אחד מהוריו היה אזרח סלובקי ביום לידתו, וזאת ללא קשר למקום לידתו.